Mạng xã hội nông nghiệp - Quy định

Quy định

Theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, một số hành vi sử dụng mạng xã hội bị nghiêm cấm bao gồm:

– Sử dụng mạng xã hội, dịch vụ internet và thông tin trên mạng xã hội nhằm mục đích:

+ Chống phá Nhà nước; tuyên truyền các nội dung xuyên tạc, hư cấu nhằm chia rẽ các dân tộc, tôn giáo; có những hành vi mâu thuẫn, hiểu nhầm, gây mất đoàn kết

+ Chia sẻ các nội dung (bài viết, hình ảnh) dâm ô, bạo lực, mê tín dị đoan

+ Phát tán các thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận

+ Tiết lộ các thông tin mang tính bí mật của nhà nước, quân sự

+ Có những hành vi xúc phạm nhân phẩm, uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức

+ Cùng một số mục đích khác trái quy định

----- Ga--- --- Pinteret---