Trà táo gai [Loại A - Miếng to đều, không sâu hỏng]