Nano hợp kim bạc đồng chức năng hóa bề mặt có tác dụng phòng trừ bệnh do một số loài nấm gây ra cho cây trồng như Colletotrichum sp(bệnh thán thư),Fusarium (bệnh thối rễ), Corticium salmonicolor (bệnh nấm hồng), Uncinula necator (bệnh phấn trắng),Phytophthora sp (bệnh mốc sương)... trên các loại cây có múi, cây ăn trái....
Hàm lượng bạc 3000ppm pha loãng 150-200 lần phun lên cây và tưới gốc