Miếng dính màu xanh dương đặc trị bọ trĩ,bọ xít...