Miếng dính bẫy côn trùng như bọ nhảy,bọ trĩ,bọ phấn rầy,rệp sáp...