Miếng dán bẫy ruồi vàng,phù hợp cho các loại cây ă trái bị ruồi vàng chích hút như bầu,bí,mướp,khổ qua,dưa leo...và các loại cây ăn trái như xoài,chanh dây,cam,quýt...