Men ủ cá emzeo là dòng chế phẩm vi sinh vật có chức năng thủy phân protein, dinh dưỡng của cá thành chất dễ tiêu hóa cho cây trồng và khử sạch mùi hôi sinh ra trong quá trình ủ phân cá.

Thành phần:
Vi sinh vật phân giải protein
Vi sinh vật phân giải tinh bột
Vi sinh vật phân giải cellulose
Nấm trichoderma sp, Streptomyces, bacillus sp, lactobacillus
Vi sinh vật tổng số > 10^8

Công dụng:
Thủy phân protein trong cơ thịt cá thành đạm sinh học cho cây trồng
Phân giải nhanh đầu cá, ruột cá, xương cá … thành chất dinh dưỡng dễ tiêu cho cây trồng
Khử sạch mùi hôi thối sinh ra trong quá trình ủ cá
Tạo ra hệ vi sinh hữu hiệu, dịch đạm cá thu được sau khi ủ là phân đạm cá vi sinh