Ly kép là giống hoa mới đưa vào Việt Nam vài năm gần đây. Hoa không có nhụy, cánh xếp từng lớp như hoa hồng. Hoa thơm, đẹp bền hơn ly thường.