Bạc hà Âu, (danh pháp khoa học: Mentha piperita) hay thường được gọi là Euromint. Đây là một loại cây thân thảo sống lâu năm, toàn cây có mùi thơm mát vì có chứa tinh dầu menthol. Cây này thường mọc hoang trong tự nhiên với các loài cây bố mẹ của chúng ở Trung và Nam châu Âu. Chúng lan tỏa và sinh sản vô tính bằng rễ do nó không sinh sản hữu tính bằng hạt (Theo Wikipedia). Bạc hà Âu lớn nhanh, ít sâu bệnh so với những dòng bạc hà khác