Chậu trồng hoa tết các kích cỡ về kho 20 vạn chậu.
Phục vụ bà con trồng hoa tết năm nay số lượng chậu rất lớn.
Liên hệ chi tiết:
Trung tâm hoa cây cảnh Việt Nam
Sđt/zalo 0973401793
Kho chậu: Hợp tác xã giống cây trồng cổ bi, xã cổ bi, đường cổ bi, gia lâm, hà nội.