#Na #dứa ài #loan cây giống- cây choai
Vườn mình đang có na dứa các kích cỡ. Giá tốt cho các vựa cây nhập về bán. Cây trồng ra quả luôn.
CUNG CẤP SỐ LƯỢNG LỚN CÂY TRONG NƯỚC, CÂY NHẬP KHẨU, ĐẢM BẢO CHUẨN GIỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG
SỈ số lượng lớn hơn giá có giảm ạ
----------------------------
📷Khách hàng có nhu cầu liên hệ:
📷sdt 0916430455
📷 địa chỉ: Giống cây trồng kinh tế cao, cạnh dệt 10/10, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội