Em vẫn đang xuất DẠ YẾN THẢO F1 cấy mô nhé,
Khách nào muốn trồng thì làm đất chuẩn bị và đặt giống hoa bên em đi ạ
Sdt Tư vấn kĩ thuật : 0973401793