Cam sành hữu cơ Năm Hạng đã và đang khẳng định được vị trí trong lòng người tiêu dùng toàn quốc.
Cam vị chua ngọt đậm đà, ruột đỏ au, để sau 2-3 ngày xuống nước vỏ mỏng dính, vắt ra tỷ lệ nước cốt nguyên chất dc 600-800ml luôn .
Liên hệ:
0936.334.335 (Tùng)
09444.77760 (Khang - Kho)