loại keo xit có chất dẫn dụ pheramon dẫn dụ các côn trùng như bọ trĩ, ruồi vàng, bướm ...dành cho cây ăn trái và rau sạch