Dao khoanh vỏ chiết cây xử lý ra hoa lưỡi thẳng - HM114