Review nông nghiêp - Hạt dổi nổi tiếng Chí Đạo...

Hạt dổi nổi tiếng Chí Đạo Lạc Sơn, đã xong hộp cứng và lọ đựng có thìa gỗ với câu chuyện sản phẩm bên trong.
Bình thường người dổi Chí Đạo chỉ bán hạt thô bằng bao tải 5 kg, 10 kg. Nay đã có sản phẩm quà tặng bán lẻ và dành cho khách quý đến thăm. Bình thường chỉ đem cân lên thôi. Nay nướng than và giã thơm phức rồi đóng hộp. Có mã vạch sản phẩm đưa siêu thị. Có tem nhãn theo nghị định 43, tiêu chí sản phẩm theo quyết định 1048 và công bố theo thông tư 15, các cam kết bảo vệ môi trường theo thông tư 26, mã vạch và truy xuất theo quyết định 100... tất cả đều theo đầy đủ quy định để hướng tới hội nhập và gia tăng giá trị. Hộp cứng, tem nhãn, ngăn gài, truy xuất, câu chuyện sản phẩm, do Phan Thái Trung thiết kế và chế tạo từ đặt hàng của HTX dổi Chí Đạo.

Thảo luận

Được tài trợ
Được tài trợ
----- Ga--- --- Pinteret---