Giống Cây - Kho lạnh củ giống Lay ơn - hoa Dơn gần đến...

Kho lạnh củ giống Lay ơn - hoa Dơn gần đến ngày mở để cung cấp củ giống cho bà con.Có cả củ giống Đà Lạt và Hà Lan. Củ giống chất lượng đạt chuẩn, cung cấp để khách hàng trồng chuẩn vào tết.
Mong bà con đặt hàng sớm để kịp mùa vụ hoa.
Liên hệ đặt hàng: 0963643451

Thảo luận

Được tài trợ
Được tài trợ