Yêu Trồng Cây - Trồng trọt cộng sinh Đây...

Trồng trọt cộng sinh

Đây là một phương thức canh tác mới hoàn toàn với những gì các bạn đã được biết đến trước đây. Nó loại bỏ mọi thứ về cạnh tranh dinh dưỡng trong cây trồng, và loại bỏ cả việc trồng - canh tác độc canh.

Trồng cộng sinh là cách trồng trọt mà càng nhiều cây trên một diện tích nhỏ càng tốt. Trồng cộng sinh là việc rễ của loài cây này có thể sống nhờ vào rễ của loài cây khác - chính xác hơn, thì hệ nấm rễ và nước sẽ được chia sẻ với nhau và chúng được đảm bảo bởi một bộ rễ sâu có chức năng thấm ngược như chiếc bấc đèn dầu. Rễ cỏ vetiver! Đó thực sự là một kiệt tác của tạo hóa.

Biến đổi khí hậu không loại trừ bất cứ một ai ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó. Từ con người, động vật trên cạn, vi sinh vật dưới đất hay động vật biển.
Bởi biến đổi khí hậu tác động tới 2 thứ, nhiệt độ và nước.

Nước trở nên khó lường, khô hạn sẽ diễn ra khắp nơi, cũng kèm theo cả lũ lụt có thể tại chính nơi đó bởi sự thay đổi của mô hình mưa - những thứ tưởng như theo quy luật đã không còn tuân theo quy luật nữa.

Việc thích nghi với khô hạn trong khi nền nhiệt tăng cao, buộc nông nghiệp sẽ tiêu tốn nhiều nước hơn - điều này rất mâu thuẫn với việc thiếu hụt nước ngầm và nước mặt khi khô hạn,

Hoặc phải thay đổi phương thức canh tác để nông nghiệp thích nghi. Một phương thức canh tác mà toàn dân có thể áp dụng thì đó chính là trồng trọt cộng sinh.
Trong biến đổi khí hậu, vetiver là loài thực vật gần như không bị tác động bởi có bộ rễ ăn rất sâu!

Việc trồng vetiver trước hoặc cùng cây trồng chính đảm bảo việc rễ cây sẽ phát triển tốt hơn nhờ có những rễ cỏ dẫn đường khoan sâu vào lòng đất, rễ cỏ đi trước, rễ cọc cây trồng theo đó tiến sâu, tiếp cận nước ngầm bên dưới nhanh hơn, chống chọi khô hạn tốt hơn.

Rễ cỏ vetiver cũng đóng vai trò bấc thấm, dẫn nước ngược lên cho vùng đất xung quanh, kết hợp với việc cắt hạ cỏ che phủ quanh gốc, nó đảm bảo vùng đất xung quanh luôn ẩm mát, tạo điều kiện tốt cho các cây trồng ngắn ngày có điều kiện phát triển tốt ngay trong mùa khô.

Nguồn: CLB Khởi nghiệp nông nghiệp

Thảo luận

Được tài trợ
Được tài trợ