Thông tin kiến thức nông nghiệp toàn cầu

Thông tin kiến thức nông nghiệp toàn cầu
Thông tin kiến thức nông nghiệp toàn cầu
Ghim bài viết
Chứng nhận USDA của Mỹ và quy trình thực hiện
Các cơ sở kinh doanh cần nắm rõ sản phẩm nào được chứng nhận trong quy trình chứng nhận thực phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA.Theo bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tiêu chuẩn USDA chứng nhận bốn hạng mục sản xuất hữu cơ như sau: – Cây trồng: Các cây trồng được trồng để thu hoạch làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sợi bông hoặc được dùng để bón thêm dinh dưỡng cho cánh đồng. – Vật...
Đọc thêm
Chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm và khám phá vè ngành nông nghiệp