Hiệp hội măng Tây Việt Nam

Hiệp hội măng Tây Việt Nam
Hiệp hội măng Tây Việt Nam
Măng tây là món ăn ngon và bổ dưỡng thích hợp khẩu vị của người Việt Nam mình. Măng tây cũng là cây trồng mang lại kinh tế lớn cho nhân dân nông nghiệp nước ta. Mình tạp nhóm này mong muốn anh em làm măng tây cùng vào tham gia chia sẻ kinh nghiệm và lợi ích của cây măng tây
----- Ga--- --- Pinteret---