Cộng đồng sản xuất và tiêu dùng hữu cơ Organic

Cộng đồng sản xuất và tiêu dùng hữu cơ Organic
Cộng đồng sản xuất và tiêu dùng hữu cơ Organic
Theo xu hướng và nhu cầu sản xuất tiêu dùng hữu cơ đang được quan tâm sâu rộng của thế gới nói chung và Việt Nam ta nói riêng. Chúng mình tạo ra nhóm này với mục tiêu tạo lên cộng đồng yêu và ủng hộ sản xuất cũng như tiêu dùng hữu cơ đặc biệt với các nông sản thực phẩm hàng ngày. Mong tất cả chúng mình cùng nhau đóng góp để chúng ta tạo giá trị tốt đẹp hơn cho đồng bào nha.