Trầu bà đế vương xanh  có tên khoa học là Philodendron Imperial Green và Cũng giống như trầu bà đế vương đỏ, Lá cây có hình bầu và teo nhỏ lại ở cuối lá, chỉ khác là lá cây xanh sẫm, mặt lá bóng và rất mọng nước. Cây mọc theo bụi cây sống lâu thì có dạng thân cột.

Cây trầu bà đế vương xanh hợp với tuổi của người mệnh mộc và mệnh hỏa vì cây này đại diện cho mệnh mộc. Gia chủ tuổi và mệnh này trồng đế vương xanh sẽ chiêu tài lộc, tốt công danh.

Cây trầu bà đế vương xanh
Cây trầu bà đế vương xanh

Mua Cây trầu bà đế vương xanh tại Shopee: https://shorten.asia/JupADpQv