Ngoài đợt bón lót trước khi trồng, bạn còn bón thúc định khỳ cho cây kể từ khi cây được 1 tháng tuổi. Đình kỳ bón phân như sau:

  • Khi cây được 1 tháng tuổi: Bón thúc 7 ngày 1 lần bằng 50gr NPK Đầu Trâu 16-12-8-11+TE cho mỗi gốc.
  • Khi cây được 2 – 3 tháng tuổi: Cứ 15-20 ngày bạn bón 1 lần với: 70-100gr NPK Đầu Trâu 16-12-8-11+TE cho mỗi gốc.
  • Khi cây được 3 – 7 tháng tuổi: Mỗi tháng bạn bón thúc 1 lần, lượng bón 100-150gr NPK Đầu Trâu 12-12-17-9 + TE kết hợp với việc vun gốc cho cây.

Mỗi lần bón phân, bạn nên hòa tan phân trong nước lã và tưới cách xa gốc 20-30cm, hạn chế gốc cây tiếp xúc trực tiếp với phân gây nóng chết cây. Để đu đủ tăng trưởng nhanh, bạn kết hợp phun thêm phân bón lá 3-4 tuần/lần.

Cây đu đủ phát triển rất nhanh. Sau khi trồng đu đủ 2 tháng rưỡi là bạn sẽ thấy chúng bắt đầu ra hoa kết trái. Đây là lúc cây đu đủ mẹ mang gánh nặng trên người, dễ gãy đổ. Vì thế, bạn nên có biện pháp chống gãy đổ cho cây. Thường là người ta dùng cọc chống cây.

Lúc này bạn hạn chế xới xáo tránh tổn thương rễ. Việc cần làm là giật bỏ lá già, thông rãnh thoát nước và diệt cỏ dại. Bạn có thể dùng lá già và rơm rạ tủ gốc cây để giữ ẩm đất, giữ dưỡng chất cho cây và hạn chế cỏ mọc.