Hạt giống Lúa lai F1 GS9
 
 
– Thời gian sinh trưởng: miền Bắc: vụ xuân 118 – 130 ngày; vụ mùa 105 – 110 ngày (với điều kiện cấy).
 
Miền Nam: vụ Đông xuân: 115 – 120 ngày (Nam trung bộ), 105 – 110 ngày (ĐBSCL & vùng duyên hải nam bộ) & vụ Hè Thu: 100 – 105 ngày.
 
– Chiều cao cây: 100 – 110cm.
 
– Khả năng để nhánh khoẻ & chịu rét tốt.
 
– Cứng cây, khả năng chống tổ tốt & chống chịu tốt với bệnh bạc lá, đạo ôn.
 
– Thích ứng rộng trồng được nhiều vụ trong năm & nhiều chân đất khác nhau
 
– Bông to dài, hạt sếp sít, trỗ nhanh & thoát cổ bông.
 
– Tỉ lệ hạt chắc/bông cao, hạt thon dài, chất lượng gạo tốt, cơm đậm & mềm.
 
– Năng suất trung bình 7- 8 tấn/ha; thâm canh cao đạt 14tấn/ha
 
Danh mục: Hạt Giống
Công ty Cổ phần Đại Thành
Được biết đến là một trong số những đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp, với những sản phẩm công nghệ cao và ưu việt như Máy bay nông nghiệp không người lái, gieo hạt; Hệ thống giám sát nông nghiệp thông minh; Phân bón hữu cơ sinh học Rural Boss DTOGNFit; Phần mềm truy xuất nguồn gốc Agricheck… Đại Thành đã chuyển giao công nghệ ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp cho hàng nhiều tổ chức; cá nhân uy tín tại Việt Nam và các nước trong khu vực.