Hiểu mệnh lệnh. Lệnh “lấy” được sử dụng khi bạn muốn chó ngoạm lấy món gì đó mà bạn đưa cho.

 
Tiêu đề ảnh Make Dogs Love You Step 7
 
 
Cho chó một món đồ chơi. Ra lệnh “lấy” bằng miệng khi làm vậy. Khi chó lấy đồ chơi bằng mõm, khen chó ngay. (Ngoài ra, chó còn được thưởng đồ chơi nữa!)
 
Tiêu đề ảnh Become a Dog Owning Expert Step 14
 
 
Dần chuyển sang những món đồ ít có giá trị với chó hơn. Chó học “lấy” rất dễ với các món đồ thú vị! Khi chó đã hiểu được mối liên kết giữa mệnh lệnh và hành vi rồi, bạn hãy chuyển sang những món kém thú vị hơn. Ví dụ có thể là báo, túi xách nhẹ, hay bất kì thứ gì bạn muốn chó mang theo.
 
Tiêu đề ảnh Take Care of Your Dog's Basic Needs Step 33
 
 
 
Đồng thời tập “lấy” với “nhả”. Một khi chó đã lấy đồ chơi, ra lệnh “nhả” để chó trả lại món đồ cho bạn. Thưởng chó đồ ăn và khen ngợi khi chó trả đồ, rồi bắt đầu lại với lệnh “lấy”. Bạn không muốn chó nghĩ rằng một khi chó nhả ra rồi là không được chơi nữa.
  • Đừng biến bài tập thành trận đấu kéo co với chó. Khi bạn kéo, chó sẽ giật lại mạnh hơn nữa.

Tiêu đề ảnh Stop a Dog from Gripping Step 2