Tập cho Chó "Chờ" tại Cửa

 
Bắt đầu tập cho chó “chờ” sớm. Dạy chó biết tôn trọng ngưỡng cửa là rất quan trọng. Bạn không muốn chó của mình cứ lao ra ngoài mỗi khi cửa mở — điều đó có thể rất nguy hiểm cho chó. Bạn không cần phải luyện bài tập tại cửa mỗi lần ra vào. Tuy nhiên, bạn nên tận dụng tối đa cơ hội tập luyện cho chó con từ sớm.
 
Tiêu đề ảnh House Train an Older Dog Step 5
 
 
 
Đeo xích cho chó. Bạn nên cho chó đeo xích ngắn để có thể điều chỉnh hướng đi của chó từ khoảng cách gần.
 
Tiêu đề ảnh Breed Show Dogs Step 12
 
 
 
Đi đến trước cửa. Dắt chó theo bằng dây xích.
 
Tiêu đề ảnh Entertain Your Dog on a Rainy Day Step 16
 
 
 
Ra lệnh “chờ” trước khi bước qua cửa. Nếu chó bước theo khi bạn đang băng qua, dùng dây xích để cản chó đi tiếp. Thử lại.
 
Tiêu đề ảnh Care for Dogs Step 14
 
 
 
Khen khi chó đợi. Khi chó đã hiểu bạn muốn chó ở phía bên trong cửa thay vì bước ra với bạn, khen chó và thưởng vì đã “đợi ngoan.”
 
Tiêu đề ảnh Make Dogs Love You Step 11
 
 
 
Dạy chó ngồi ngay ngưỡng cửa. Nếu cửa đang đóng, bạn có thể dạy chó ngồi ngay khi bạn đặt tay lên nắm đấm cửa. Chó sẽ đợi trong khi cửa mở, và sẽ không bước qua cho đến khi bạn cho phép. Bài tập này bước đầu nên tập cùng dây xích, để bảo đảm an toàn cho chó.
 
Tiêu đề ảnh Get a Dog to Stop Eating Dirt Step 14
 
 
 
Ra mệnh lệnh mới để gọi chó bước qua. Bạn có thể dùng “đến đây” hoặc “nghỉ.” Bất kể bạn dùng lệnh gì, nó phải là lệnh duy nhất cho phép chó bước ra khỏi nhà.
 
Tiêu đề ảnh Teach a Dog to Tell You when He Wants to Go Outside Step 9
 
 
Tăng khoảng cách. Tập để chó tại ngưỡng cửa và làm gì đó ở bên ngoài. Bạn có thể đi lấy thư hoặc đổ rác trước khi quay về và khen chó. Mục đích của hành động này là để bạn không cần gọi chó đi qua cửa mới thấy được bạn. Bạn cũng có thể đến chỗ chó ngay.
 
Tiêu đề ảnh Teach a Dog to Tell You when He Wants to Go Outside Step 4