Ông Nguyễn Ngọc Dân, Chủ tịch công ty TNHH nông nghiệp United cho rằng, ngành nông nghiệp nội địa nước ta vẫn còn tồn tại "dân gian" và "gian thương" khiến chuỗi liên kết nông nghiệp gặp khó.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam Phiên Hiến kế về nông nghiệp diễn ra sáng 2/5, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cho biết, theo chủ trương được thông qua tại nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Đảng đã xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Tôi nhớ năm 2003, một vị lãnh đạo cấp khá cao thậm chí không dám đến thăm doanh nghiệp tư nhân vì sợ mang tiếng chệch hướng. Nhưng hôm nay chúng ta ở đây cùng nhau bàn thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp", ông Cao Đức Phát nói.

Trên thực tế, "thời gian qua đã có nhiều chủ trương, giải pháp cho lĩnh vực nông nghiệp, nhưng nay nhìn lại thì các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong khu vực này còn rất mỏng; trong số 500.000 doanh nghiệp hiện nay chỉ có 6.000 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp", ông Phát nói.

Việt Nam hiện có 10 triệu hộ nông dân rất nhỏ, siêu nhỏ so với các hộ nông dân trên thế giới. "Ở Mỹ, một hộ có 500.000 ha chỉ 2 vợ chồng làm. Còn quê tôi Thái Bình, chỉ có khoảng 2.000 - 3.000 m2 cho một hộ gia đình. Muốn phát triển nền nông nghiệp vững mạnh có khả năng cạnh tranh cao trong giai đoạn mới thì không chỉ phát huy vai trò kinh tế hộ như đã làm thời gian qua, mà cần phát triển vai trò hạt nhân là các doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân", ông Cao Đức Phát cho hay.

Còn tồn tại “dân gian” và “gian thương” khiến chuỗi liên kết nông nghiệp dễ bị phá vỡ - Ảnh 1.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam Phiên Hiến kế về nông nghiệp

Bàn về câu chuyện liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cho biết, hiện nay, có ba hình thức liên kết của doanh nghiệp với hộ sản xuất. Đầu tiên là liên kết với nông dân qua hợp đồng thu mua nông sản (chiếm tỷ lệ cao nhất và phổ biến nhất), thứ hai là, loại hình hộ nông dân hợp đồng gia công cho doanh nghiệp chủ yếu phổ biến trong chăn nuôi, nhất là trong nuôi lợn, gà và ba là, loại hình hộ nông dân góp vốn, đất và làm thuê cho doanh nghiệp.

"Tuy vậy, nông nghiệp, nông thôn nước ta cũng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn cố hữu và đang đứng trước những thách thức mới, như chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn sản phẩm thấp nên năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp hạn chế; thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa thiếu ổn định...", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói.

"Dân gian" và "gian thương"

Tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Ngọc Dân, Chủ tịch công ty TNHH nông nghiệp United nêu thực trạng, có những nơi nông dân trồng nông sản để bán và để ăn trên các diện tích hoàn toàn khác nhau. Hậu quả là theo thời gian nông dân không có thị trường tiêu thụ.

"Hiện cuộc sống cao hơn, một bộ phận người dân chấp nhận mua trái cây nhập khẩu, trong khi đó ở nhiều nơi người nông dân vẫn trồng bằng phân hoá học, sản phẩm xuất khẩu bị trả lại", ông Dân nói.

Bàn về các rào cản tạo lập chuỗi liên kết nông nghiệp, ông Dân cũng chỉ ra một thực tế là ngành nông nghiệp nội địa của nước ta vẫn còn tồn tại "dân gian" và "gian thương". Người nông dân liên kết với doanh nghiệp thu mua đầu ra nhưng đến khi được giá lại "lật kèo" không bán cho doanh nghiệp như cam kết.