Trước thực trạng nông sản bơ Booth7 khu vực Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng giá bán nghiêm trọng do tình hình thị trường tiêu thụ suy yếu sức mua.
Với diện tích, sản lượng bơ tăng vọt mấy năm gần đây khiến thị trường Cung - Cầu mất sự cân bằng.
Tuy nhiên thực tế thì đối với người tiêu dùng trái bơ vẫn là nông sản có nhu cầu cao đặc biệt ở thị trường các thành phố lớn.

Vậy tại sao bơ tại nguồn/vườn vẫn chưa tìm kiếm được đầu ra ?
Các bạn có thể giúp trả lời câu hỏi này cùng cộng đồng nha .

Và bây giờ chúng mình sẵn sàng chung tay thúc đẩy tiêu thụ nông sản cùng bà con nông dân Tây Nguyên.
Chúng mình có bơ Booth7 đủ đảm bảo chất lượng hãy liên hệ với bọn mình để cùng kết nối nông sản Tây Nguyên tới thị trường Hà Nội nha.