1. Các cách sử dụng chế phẩm sinh học đạt lợi ích cao

– Có khả năng phân hủy, chuyển hóa các chất hữu cơ bền vững. Các phế thải sinh học, phế thải nông nghiệp, công nghiệp. Góp phần làm sạch môi trường.

– Cung cấp các dòng vi sinh vật có lợi vào trong đất tham gia tích cực vào quá trình phân giải các chất hữu cơ và chất vô cơ thành chất dinh dưỡng cho cây trồng.

– Giúp cân bằng hệ sinh thái trong đất và môi trường. Giúp cải thiện môi trường lý, hóa, sinh của đất. Góp phần tăng độ phì nhiêu và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh, sâu hại cho đất.

– Chế phẩm vi sinh giúp lưu giữ và sản sinh nước. Lưu trữ chất dinh dưỡng, kểm soát dòng chảy của phân bón, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.

– Tiêu diệt côn trùng gây hại, giảm thiểu bệnh hại.

– Tăng khả năng miễn dịch, sức chống chịu của cây trồng, vật nuôi khi gặp những điều kiện bất lợi, dịch bệnh hại.

– Giảm chi phí đầu tư cho sản xuất nông nghiệp

2. Chế phẩm EM trong nông nghiệp

Chế phẩm sinh học EM là chế phẩm chứa các vi sinh vật hữu hiệu. Trong chế phẩm EM có chứa 80-120 loại vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí thuộc nhiều nhóm như: Vi khuẩn quang hợp, lactic, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn. Các loại vi sinh vật cùng tồn tại trong một thể thống nhất, cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Mang lại nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, xử lý môi trường.

Từ chế phẩm EM gốc, người ta có thể sản xuất ra các loại chế phẩm EM thứ cấp như sau: EM2, EM3, EM4, EM5, Bokashi….

Thông tin liên hệ:

TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

  • Địa chỉ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Thị Trấn Trâu Quỳ – Huyện Gia Lâm – TP. Hà Nội