Than hoạt tính là một dạng carbon được xử lý để tạo nên vô số những lỗ rỗng trên kết cấu với mục đích là tăng tối đa diện tích bề mặt (1 gam than hoạt tích có tổng diện tích bề mặt 800-1000 mét vuông). Nhờ đặc điểm này, than hoạt tính có khả năng hấp phụ mạnh mẽ các hạt, hóa chất và độc tố. Chính vì vậy, sản phẩm này được ứng dụng một cách phổ biến trong cuộc sống để khử độc và diệt khuẩn!