Ai sẽ dẫn dắt ĐOÀN TÀU NÔNG DÂN ?

Đất Tây Nguyên sẽ về tay ai ?  Đất Tây nguyên đang có xu hướng dịch chuyển từ đất trồng rừng, trồng cao su, trồng tiêu sang trồng cây ăn trái . Nhưng cây ăn trái cần sự chăm sóc tỉ mỉ mới có giá trị cao , mỗi nhà vườn vài héc ta thì tốt nhưng đến vài chục héc ta đã có vấn đề ( đừng nói vài ngàn héc ta)
Tây Nguyên là vùng đất đai trù phú , bao la và còn rất nhiều đất thuộc quản lý nhà nước . Đất đai là thứ bất biến, giá trị sản xuất trên đất mới là thứ có thể gia tăng.

 


Các tập đoàn có đất nhiều chỉ phục vụ sản xuất và lợi ích cho mình, không có mấy sự liên kết hay chia sẻ, hỗ trợ nông dân . Đất công dù là mục đích gì khi đã được kinh doanh thì cần phải Đấu Giá.


Nếu cái bẫy " Tích Tụ Đất Đai" hay " Cánh Đồng Mẫu Lớn" mà biến đất công thành đất tư thì đó chỉ tạo ra những Đại Nông Dân , chứ không phải là Đầu Tàu của Đoàn Tàu Nông Dân !
Nông dân có đất đai, có sức lao động, có kinh nghiệm sản xuất ! Chỉ là 1 phần trong Chuỗi giá trị Nông nghiệp ;


Vật tư đầu vào ( giống, phân, thuốc ...) ; Thị trường đầu ra ( thu mua, chế biến, đóng gói , vận chuyển, bán hàng) ... Được dẫn dắt bởi Ma Trận các Tập đoàn cung ứng và đa cấp...
Muốn Đoàn Tàu Nông Dân có sức mạnh thì không ai khác là Nhà Nước làm Đầu ! Dẫn dắt bằng cơ chế chính sách được thực thi công bằng và triệt để.
Dẫn dắt bằng việc quản lý cán bộ và nâng cấp trình độ cán bộ để quản lý được thị trường. Để kiểm soát giống, vật tư và tình trạng lũng loạn của thương lái.

Dẫn dắt nông dân bằng việc mở rộng thị trường để Nông dân có nhiều sự lựa chọn bán hàng ... chứ các nhà máy chế biến khi nào cũng muốn mua rẻ, các thương lái TQ áp đảo thì Nông dân không có nhiều sự lựa chọn.


Nếu không thấu hiểu tận tường thì điệp khúc

Trồng - Chặt ... sẽ liên tục tiếp diễn và Nông dân thì muôn thuở vẫn là " Chân không đến đất - Cật không đến trời" .

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với Nông dân - sáng kiến tuyệt vời của chính phủ ! Hôm nay tại Tây Nguyên liệu có chăng lại " Ném đá ao bèo"
P/s : Đẽo cày giữa đường nhiều lần thì chỉ đem làm củi !

 


Nguồn facebook: Nguyễn Thị Thành Thực